external image 748.gif
external image arrowB2.gif

พันธุ์ไม้ในป่าพรุส่วนใหญ่มีรากค้ำยัน ชนิดของพันธุ์ไม้จะมีความแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศ ป่าพรุที่จังหวัดนราธิวาส พันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่่ที่พบคือ พญาไม้ เงาะป่า อบเชย มะม่วงป่า พวกสกุลหว้า และชมพู่ ทองบึ้ง ตังหน พันธุ์ไม้พื้นล่างหลายชนิดที่มีค่าทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่ในป่าพรุทางใต้นี้ เช่น หวายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวายตะค้าทอง ส่วนปาล์มชนิดต่างๆที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หมากแดง หลาวชะโอน ค้อ และกะลุมพี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กะลุมพี ผลมีลักษณะคล้ายระกำ มีราคแพง จึงเป็นของป่าที่ช่วยจุนเจือรายได้ให้กับชาวบ้านได้
.jpg